Advents- och julsånger i Hässleholms kyrka

Lördag 9 dec, kl 19.00

 

Advents- och julsånger

Birgitta Roslund, orgel