Advents- och Julsånger, Mån 9 dec kl 19.00 Dalby kyrka

Måndag 9 dec, kl 19

Advents- och Julsånger, Mån 9 dec kl 19.00
Dalby kyrka