Göteborgs S:t Pauli kyrka kl. 17.00

Söndag 22 apr, kl 17.00

Göteborgs S:t Pauli kyrka kl. 17.00

Reformationsprogram IV
Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf  BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied  BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Mikael Holmlund spelar verk av J.S.Bach