Jesuskirken i Köpenhamn kl. 16.00

Söndag 25 mar, kl 16.00

Mars 25 Jesuskirken i Köpenhamn kl. 16.00

Reformationsprogram IV

Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Sven-Verner Olsen spelar verk av J.S.Bach