Långfredagsmusik i Malmö S:t Andreas’ kyrka

Fredag 19 apr, kl 18.00

April 19 fr 18.00
Långfredagsmusik
Malmö S:t Andreas’ kyrka

Introitus på Fastlagssöndagen

Felice Anerio                               Kristus blev för vår skull lydig
G.P. da Palestrina                        Improperier
                                                      Höga kors
Heinrich   Schütz                         Also hat Gott die Welt geliebt
                                                       Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes
                                                       Psalm 100 ”Jauchzet demHerrn alle Welt”
John Morén                                   Se, vi gå upp till Jerusalem
David      Wikander                        Gud har icke skonat sin egen Son
Ivar Widéen                                    Vi för korset ödmjukt falla
Sven-Erik Bäck                             Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike
Heinrich Schütz                             Jesu sju ord på korset  för soli, bl. kör och stråkensemble

Malmö Kammarkör

Dirigent: Dan-Olof Stenlund