Lördagsmusik i Malmö S:t Andreas’ kyrka

Lördag 2 mar, kl 15.00

Mars  02 lö           15.00
Lördagsmusik
Malmö S:t Andreas’ kyrka

Otto Olsson
Ur Advents- och Julsånger  Op. 33
Davids 121 Psalm
Gammal julvisa ”Guds Son är förr”
Ur Tre latinska körsånger  Op. 55
Jesu corona celsior
Ur Sex körsåner a cappella  Op. 32
O, du Helge Ande, kom till oss in
Ur Sex Latinska Hymner  Op. 40
Psalmus CXX
Psalmus CX
Ave Maris Stella
Rex gloriose Martyrum

Malmö Kammarkör

Dirigent: Dan-Olof Stenlund