Kontakt

När du vill få kontakt med Malmö Kammarkör:

Ordförande Thord Meyerson
0703-42 43 74
thordmeyerson@hotmail.com

Sekreterare Karin Ahlbertz
0731-587178

karin.ahlbertz@gmail.com