Nyheter

MKK-Terminsprogram vt-2018

Febr. 03 Limhamns församlingshus kl. 15.00

”Mellan vinter och vår”
Verk av David Wikander Wilhelm Peterson-Berger och Ingvar Lidholm

Feb. 10 Håslövs kyrka kl. 18.00

Reformationsprogram IV
Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf  BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied  BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Martin Haksten spelar verk av J.S.Bach

Mars 3 Lomma kyrka kl. 18.00

Reformationsprogram IV
Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf  BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied  BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Bengt Wittje spelar verk av J.S.Bach

Mars 03 Landskrona Sofia Albertina kyrka kl. 16.00

Musik i fastetiden
Verk av Anton Bruckner, Bernhard Lewkovitch, Francis Poulenc,
Heinrich Schütz, John Morén, David Wikander, Ivar Widéen och
Sven-Erik Bäck.
Organisten Fredrik Albertsson medverkar med orgelsoli

Mars 25 Jesuskirken i Köpenhamn kl. 16.00

Reformationsprogram IV
Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf  BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied  BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Sven-Verner Olsen spelar verk av J.S.Bach

Mars 30 Malmö S:t Andreas’ kyrka kl. 18.00

Långfredags-musik
Verk av Anton Bruckner, Bernhard Lewkovitch, Francis Poulenc,
Heinrich Schütz, John Morén, David Wikander, Ivar Widéen och
Sven-Erik Bäck.
Schütz ”Jesu sju ord på korset” för solister, bl. kör och stråkar.

April 21 Alingsås kyrka kl. 17.00

Reformationsprogram IV
Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf  BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied  BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Lars Storm spelar verk av J.S.Bach

April 22 Göteborgs S:t Pauli kyrka kl. 11.00

Högmässa
Verk av Heinrich Schütz och Lars Edlund

Göteborgs S:t Pauli kyrka kl. 17.00

Reformationsprogram IV
Motetter för två bl. körer och continuo:
J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf  BWV 226
J:S:Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied  BWV 225
Koraler till texter av Martin Luther:
Vår Gud är oss en väldig borg
Lov vare dig, o Jesu Krist
Dig, Helge Ande, bedja vi
Organisten Mikael Holmlund spelar verk av J.S.Bach

Juni 05 Malmö Live/Kuben kl. 19.00

Körer från Malmö Kulturskola och Malmö Kammarkör
sjunger sånger om våren och sommaren