Nyheter

Malmö Kammarkör
Våren 2019
Dirigent: Dan-Olof Stenlund

Mars  02 lö           17.00
Lördagsmusik
Malmö S:t Andreas’ kyrka

Otto Olsson
Ur Advents- och Julsånger  Op. 33
Davids 121 Psalm
Gammal julvisa ”Guds Son är förr”
Ur Tre latinska körsånger  Op. 55
Jesu corona celsior
Ur Sex körsåner a cappella  Op. 32
O, du Helge Ande, kom till oss in
Ur Sex Latinska Hymner  Op. 40
Psalmus CXX
Psalmus CX
Ave Maris Stella
Rex gloriose Martyrum

Mars  03 sö           17.00
Musikgudstjänst
Lunds Allhelgonakyrka

Frank Martin
Ur Messe (1922)
Kyrie och Gloria

Francis Poulenc
Quatre petites prières de Saint François d’Assise  (manskör)
Salut, Dame Sainte
Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu
Seigneur, je vous en prie
O mes très chers frères  (Solist: Tomas Jennbert, tenor)

Verdi, Giuseppe
Due composizioni corali  (Dante Alighieri)
Laudi alla Vergine Maria  (damkör)
Pater Noster  (5-st bl. kör)

Otto Olsson
Ur Sex latinska hymner  Op. 40
Psalmus CX

Mars 10 sö 15.00
Profan konsert
Limhamns församlingshus

Claudio Monteverdi
Ur ”Sestina”
Sats I: Incenerite spoglie
Sats II: Ditelo o fiumi
Sats VI: Dunque, amate relique

Benjamin Britten
Ur Sacred and Profane
Sats I: St. Godric’s Hymn
Sats II: I mon waxe wod
Sats III: Lenten is come

Otto Olsson
Gammal julvisa  ”Guds Son är född”
Nu vilja vi begynna en domaredans (manskör)

Allsång.
Vintern rasar på bland våra fjällar
Så länge hjärtat förstår

Mars 23 lö 15.00                                                 Konsert                              Skissernas Museum, Lund
Mars 24 sö 15.00                                                 Konsert                                         Live/Kuben, Malmö

Claudio Monteverdi
Sestina

Ingvar Lidholm,
Ur A Cappella Bok: Motto  (Ovidius)

Fyra Strindbergs-dikter:
Visa (Välkommen åter snälla sol);
Sommarafton;
Näktergalens sång;
Ballad (Solist: Michaël Dahlin, bas)

Olof Lindgren
Uruppförande
Concertino för accordion och bl. kör  Uruppförande
Texter: Efesierbrevet 4:26; Matteusevangeliet 5:3; Olof Lindgren
Solist: Minna Weurlander, accordion

August Söderman:
Sex visor i folkton  (1873)
Jungfrun gick åt lunden den sköna
Det står en älsklig blomma
Min vän är den bästa
Och blomstren de dofta
Och jungfrun gick sig åt lunden
Pojkar och jäntor ta’n nu i ring

Benjamin Britten
Sacred and Profane – Eight Medieval Lyrichs  Op. 91
St. Godric’s Hymn
I mon waxe wod
Lenten is come
The long night
Yif ic of luve can
Carol
Ye that pasen by
A death

April 19 fr 18.00
Långfredagsmusik
Malmö S:t Andreas’ kyrka

Introitus på Fastlagssöndagen
Felice Anerio                               Kristus blev för vår skull lydig
G.P. da Palestrina                       Improperier
Höga kors
Heinrich   Schütz                         Also hat Gott die Welt geliebt
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes
Psalm 100 ”Jauchzet demHerrn alle Welt”
John Morén                                  Se, vi gå upp till Jerusalem
David      Wikander                      Gud har icke skonat sin egen Son
Ivar Widéen                                  Vi för korset ödmjukt falla
Sven-Erik Bäck                             Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike
Heinrich Schütz                           Jesu sju ord på korset
soli, bl. kör och stråkensemble

Maj   28 ti 19.00
Vårkonserttillsammans med Malmö Kulturskola
Malmö Live/Kuben

Malmö Kammarkör

Dirigent: Dan-Olof Stenlund