Nyheter

Söndagen den 5 november:

kl. 15.00 Limhamns kyrka – Joh. Brahms – Ein deutsches Requiem
Solister: Ann-margreth Nyberg , sopran, Håkan Vramsmo, baryton.
Pianister: Jolanta och Per Henrik Johansson.

Ett Requiem är en dödsmässa.
För många är det ett stycke musik, som av en eller annan anledning fastnat i
en människas medvetande som någonting skönt, vackert, dramatiskt, mäktigt –
allt efter vilket Requiem som fastnat i vederbörandes medvetande.
Vi har sådana storslagna verk som Giuseppe Verdis Requiem, ett teatraliskt
storslaget verk, som sällan lämnar åhörare oberörda.
Vi har Mozarts Requiem, med den alldeles speciella tillkomsthistorien, där en
mystisk, maskerad man uppsökte Mozart och beställde en komposition.
Vi har Gabriel Faurés Requiem, som är mycket mildare i tonen än någon av de
nyss nämnda, bl.a. därför, att Fauré använt sig av en helt annan typ av orkester
och därmed åstadkommit den mildare tonen.
Gemensamt för dessa tre mycket olika Requier är att de är tonsättningar av texter
som ingår i den romerskt katolska kyrkans liturgi, där ”Dies irae” och skräcken
inför döden och domen lockat många tonsättare till kraftfulla, inte sällan rent av
brutala tonmålningar för stora ensembler.

Johannes Brahms’ ”Ein deutsches Requiem” är ett helt annat slags dödsmässa.
Skräcken inför döden och domen är borta. Istället talar Brahms tröstande om för
mänskligheten, att ”allt kött är såsom gräs och all dess härlighet som gräsets
blomster; gräset torkar bort och blomstret faller av. — Men Herrens ord förbliver
evinnerligen. Ja, Herrens förlossade skola vända tillbaka till Sion med jubel —
sorg och suckan skola fly bort”.
Det är Brahms’ medlidande med de sörjande och hans egna absoluta förvissning
om en evig salighet som genomsyrar verket
Här finns den fjärde satsen – ”Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot”
Psaltaren 84, verserna 2,3 och 5. I den sjätte satsen finns Paulus-orden som talar
om att ”Då skall det fullbordas, som står skrivet: Döden är uppslukad och seger är
vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?”
Den avslutande satsen sammanfattar Ein deutsches Requiem med orden: ”Saliga
de döda, som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete,
ty deras gärningar följa dem.”

Ein deutsches Requiem (Ett tyskt Requiem) förekommer oftast som ett storslaget
verk med många medverkande i körer och orkestrar, men Brahms har själv svarat
för ”London-versionen”, där verket har möjlighet att framföras i sammanhang, där
(kyrko-)rummen eller de vokala och instrumentala resurserna inte är så stora.
Denna London-version kommer den 5 november, söndagen efter Alla Helgons dag,
att framföras i Limhamns kyrka av Malmö Kammarkör, solisterna Ann-margreth Nyberg och Håkan Vramsmo samt pianisterna Jolanta och Per Henrik Johansson. Dirigent är
Dan-Olof Stenlund.
Framförandet äger rum kl. 15.00

 

Tisdagen den 21 november:
19.00 Palladium, Malmö – Wilhelm Peterson-Berger 150 år
Malmö Kammarkör framför Vårsånger I, II och III, Album Op.!! Åtta sånger
och fem sånger sammansatta under titeln ”Fem kvinno-öden”
PB-kören 2017 framför ”En fjällfärd”.

Onsdagen den 22 november:
19.00 Magle konserthus, Lund – Wilhelm Peterson-Berger 150 år
Malmö Kammarkör framför Vårsånger I, II och III, Album Op.!! Åtta sånger
och fem sånger sammansatta under titeln ”Fem kvinno-öden”
PB-kören 2017 framför ”En fjällfärd”.

Lördagen den 25 november:
15.00 St.Nikolai kyrka, Halmstad – Reformationsprogram II
18.00 Höganäs’ kyrka – Reformationsprogram II

Lördagen den 9 december:
15.00 Malmö St. Andreas’ kyrka: Advents och julsånger
19.00 Hässleholms kyrka: Advents- och julsånger

Söndagen den 10 deecember:
15.00 Helgeandskyrkan i Lund: Advents- och julsånger
18.00 Sofia Albertina kyrka, Landskrona: Advents- och julsånger

Måndagen den 11 december:
19.00 Dalby kyrka: Advents- och julsånger

 

15 januari, 2018 – av Mikael Wallmark

Individuals will have the capability to recognize a straightforward circuit’s principal parts.

Essay writing isn’t actually an effortless job. Composing an article is actually not a lone procedure Besides that, writing documents is a really nutritious solution to improve writing abilities. Article writing is, in inclusion, like sewing. There are several different subjects that you can utilize in writing process documents. In the subsequent article, we’ll analyze […]

Läs mer »
– av Mikael Wallmark

Narrative About College Life Colleges On Leadership

Writing A College Narrative Essay There, our idea knowledge life needs also solvent to present you with the research of making an.

Läs mer »
– av Mikael Wallmark

What You Need to Do About EssaystoOrder Starting in the Next Six Minutes

The Way to Write an Effective College Essay For example, it features the best outline and referencing style necessary. Furthermore, you find it possible to keep an eye on your order from beginning to complete. Give examples of the creative and new guidelines that you have used so as to reach the project. As you […]

Läs mer »