Nyheter

Söndagen den 5 november:

kl. 15.00 Limhamns kyrka – Joh. Brahms – Ein deutsches Requiem
Solister: Ann-margreth Nyberg , sopran, Håkan Vramsmo, baryton.
Pianister: Jolanta och Per Henrik Johansson.

Ett Requiem är en dödsmässa.
För många är det ett stycke musik, som av en eller annan anledning fastnat i
en människas medvetande som någonting skönt, vackert, dramatiskt, mäktigt –
allt efter vilket Requiem som fastnat i vederbörandes medvetande.
Vi har sådana storslagna verk som Giuseppe Verdis Requiem, ett teatraliskt
storslaget verk, som sällan lämnar åhörare oberörda.
Vi har Mozarts Requiem, med den alldeles speciella tillkomsthistorien, där en
mystisk, maskerad man uppsökte Mozart och beställde en komposition.
Vi har Gabriel Faurés Requiem, som är mycket mildare i tonen än någon av de
nyss nämnda, bl.a. därför, att Fauré använt sig av en helt annan typ av orkester
och därmed åstadkommit den mildare tonen.
Gemensamt för dessa tre mycket olika Requier är att de är tonsättningar av texter
som ingår i den romerskt katolska kyrkans liturgi, där ”Dies irae” och skräcken
inför döden och domen lockat många tonsättare till kraftfulla, inte sällan rent av
brutala tonmålningar för stora ensembler.

Johannes Brahms’ ”Ein deutsches Requiem” är ett helt annat slags dödsmässa.
Skräcken inför döden och domen är borta. Istället talar Brahms tröstande om för
mänskligheten, att ”allt kött är såsom gräs och all dess härlighet som gräsets
blomster; gräset torkar bort och blomstret faller av. — Men Herrens ord förbliver
evinnerligen. Ja, Herrens förlossade skola vända tillbaka till Sion med jubel —
sorg och suckan skola fly bort”.
Det är Brahms’ medlidande med de sörjande och hans egna absoluta förvissning
om en evig salighet som genomsyrar verket
Här finns den fjärde satsen – ”Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot”
Psaltaren 84, verserna 2,3 och 5. I den sjätte satsen finns Paulus-orden som talar
om att ”Då skall det fullbordas, som står skrivet: Döden är uppslukad och seger är
vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?”
Den avslutande satsen sammanfattar Ein deutsches Requiem med orden: ”Saliga
de döda, som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete,
ty deras gärningar följa dem.”

Ein deutsches Requiem (Ett tyskt Requiem) förekommer oftast som ett storslaget
verk med många medverkande i körer och orkestrar, men Brahms har själv svarat
för ”London-versionen”, där verket har möjlighet att framföras i sammanhang, där
(kyrko-)rummen eller de vokala och instrumentala resurserna inte är så stora.
Denna London-version kommer den 5 november, söndagen efter Alla Helgons dag,
att framföras i Limhamns kyrka av Malmö Kammarkör, solisterna Ann-margreth Nyberg och Håkan Vramsmo samt pianisterna Jolanta och Per Henrik Johansson. Dirigent är
Dan-Olof Stenlund.
Framförandet äger rum kl. 15.00

 

Tisdagen den 21 november:
19.00 Palladium, Malmö – Wilhelm Peterson-Berger 150 år
Malmö Kammarkör framför Vårsånger I, II och III, Album Op.!! Åtta sånger
och fem sånger sammansatta under titeln ”Fem kvinno-öden”
PB-kören 2017 framför ”En fjällfärd”.

Onsdagen den 22 november:
19.00 Magle konserthus, Lund – Wilhelm Peterson-Berger 150 år
Malmö Kammarkör framför Vårsånger I, II och III, Album Op.!! Åtta sånger
och fem sånger sammansatta under titeln ”Fem kvinno-öden”
PB-kören 2017 framför ”En fjällfärd”.

Lördagen den 25 november:
15.00 St.Nikolai kyrka, Halmstad – Reformationsprogram II
18.00 Höganäs’ kyrka – Reformationsprogram II

Lördagen den 9 december:
15.00 Malmö St. Andreas’ kyrka: Advents och julsånger
19.00 Hässleholms kyrka: Advents- och julsånger

Söndagen den 10 deecember:
15.00 Helgeandskyrkan i Lund: Advents- och julsånger
18.00 Sofia Albertina kyrka, Landskrona: Advents- och julsånger

Måndagen den 11 december:
19.00 Dalby kyrka: Advents- och julsånger

 

22 december, 2017 – av Mikael Wallmark

How Triangulation Strengthens Action Research

Some may argue that actually pupils using essay businesses need to learn something so as to scholar. Sooner or later during your studying, you’re going to start trying to discover a service that’s effective at creating a college essay. Consequently, they provide various services aimed toward supporting students to create their composition composing task easy.

Läs mer »
19 december, 2017 – av Mikael Wallmark

Producing Personal Goals

Essay writing doesn’t really have to be challenging. The documents may protect every prospective matter below sunlight. The advent of an essay offers a much- required first impact. It’s my wish that this can assist you with your composition. Here are a few excellent composition subjects that children may detect simple to write.

Läs mer »
15 december, 2017 – av Mikael Wallmark

Mac Solution Reviews

What You Need to Do About Ios 11 Release Date Starting in the Next Ten Minutes Apple doesn’t let you come back to anything much older than iOS 10.3.3. It doesn’t suggest running a beta app in your device if you do not know how you’re able to use it correctly. It Pay can be […]

Läs mer »