Hörby kyrka Söndagen 5 april kl 18.00

Söndag 5 apr, kl 18.00

Konserten är på grund av rådande rekommendationer inställd

 

Passionsmusik 

Sö 5 april kl 18.00

Hörby kyrka