Kontakt

När du vill få kontakt med Malmö Kammarkör:

Ordförande Ulrika Renström
ulrikarenstrom@hotmail.com
0708-93 93 17

Sekreterare Birgitta Vahlén
birgitta.vahlen@gmail.com