Dan-Olof Stenlund

Dan-Olof Stenlund är en av Sveriges främsta och mest personliga körledarprofiler. Med körer som KFUM-kören i Stockholm, KFUM:s Kammarkör, Uppsala Akademiska Kammarkör, körerna i Engelbrektskyrkan, Malmö Symfoniorkesters kör och det ”egna instrumentet” Malmö Kammarkör har han i dryga 55 år skapat musik med uttryck och stor innerlighet.

Dan-Olof Stenlund föddes 1937 i Skellefteå där han erhöll sin grundutbildning av sin far. Efter studentexamen i Skellefteå började Dan-Olof 1956 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han tog musiklärarexamen, högre organistexamen, högre kantorsexamen, sångpedagogexamen och gick i solistklasserna i cello och sång. Bland hans lärare fanns professorerna Eric Ericson, Greta Eriksson, Gustaf Gröndahl, Tor Mann, Arne Sunnegårdh och Valdemar Söderholm.

När han flyttade till Stockholm, anade han kanske ändå inte att han gick en körledargärning med internationell efterklang till mötes.

Omedelbart efter sina studier vid Musikhögskolan anställdes han 1962 som kyrkomusiker i Engelbrektskyrkan i Stockholm, till en början som församlingsmusiker och efter några år som organist och kantor. I tolv år (1962-1974) tjänade han som förvaltare av församlingens traditioner, bland annat de årliga framförandena av J. S. Bachs Matteuspassion och Juloratorium.

I fyra år var han medlem av Kammarkören och vikarierade ofta i Radiokören, både som sångare och dirigent.

I slutet av 1960-talet begav sig Dan-Olof till USA för att i New York studera för Leonard Bernstein. Fortsatte sedan till Stockholm, där han under två år studerade för Sergiu Celibidache.

1974 var tiden inne för Dan-Olof att lämna Stockholm och flytta till Malmö där han tillträdde professuren i kördirigering vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Där blev han kvar till slutet av 2007. Samtidigt undervisade han på Musikhögskolan i Malmö och gästföreläste vid en rad europeiska och amerikanska universitet. Dan-Olof ledde en lång rad Master Classes i Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien, Spanien, Japan och USA. Allt sedan tidigt 1970-tal har Dan-Olof Stenlund varit en av de mest ansedda dirigenterna vid de stora internationella körfestivalerna; Europa Cantat.

1975 grundade han Malmö Kammarkör, som han kallat ”det egna instrumentet”. Med den kören har han gett närmare 800 konserter utöver diverse skiv-, radio- och TV-inspelningar. Han har satt en ära i att inte stänga sig inne i en viss tids musik. Tvärtom har MKK vinnlagt sig om att sjunga såväl gammal som ny musik och många är de verk som uruppförts av Malmö Kammarkör och Dan-Olof Stenlund.

De årliga framförandena av J. S. Bachs Matteuspassion har blivit något av Malmö Kammarkörs signum. Kören har sedan 1978 varje år svarat för två eller tre framföranden i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Köpenhamn.

Turnéer har gått till Danmark, Norge, Finland, Tjeckoslovakien, Tyskland, Schweiz, Ungern, Belgien, England och USA.

Utöver arbetet med sina egna körer har Dan-Olof fungerat som gästdirigent för radiokörerna i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Bryssel och en rad andra körer i de nordiska länderna, Tyskland, Israel, Spanien och Schweiz.

Dan-Olof Stenlund har en rad hedersbetygelser och belöningar. Han är hedersmedlem i Les Amisde Francis Poulenc (1975), medlem av Kungliga Musikaliska Akademien sedan 1978. Ridder af Dannebrogenordenen (1987). 2011 mottog han Kungliga Musikaliska Akademiens högsta utmärkelse, Medaljen för Tonkonstens främjande.