Malmö Kammarkör

”Fixstjärnorna på himlapällen lyser med oförändrad strålglans… Malmö Kammarkör är en sådan fast ljuspunkt i körlivet, tänd och vidmakthållen av Dan-Olof Stenlund, sedan 35 år.”
Carl-Håkan Larsén (Sydsvenskan)

Malmö Kammarkör bildades 1975 av Dan-Olof Stenlund. Sedan dess har kören genomfört närmare 800 konserter, framträtt i radio och TV, både i Sverige och utomlands, samt gjort många skivinspelningar. Kören kan se tillbaka på en intensiv 40-årig verksamhet med otaliga konserter och många turnéer, förutom i Sverige även i Israel, USA och flertalet europeiska länder.

Många av sångarna har efter ett antal utvecklande år i kören och avslutade studier i malmöregionen tagit sig vidare till egna yrkesmässiga verksamheter både inom och utom landet. Men några har valt att bo kvar i, eller i närheten av Malmö-Lund och på så sätt kunnat fortsätta vara med i kören år efter år.

En rad unga musikstuderande har fått tillfälle att, som ett led i sin utbildning till dirigenter, sjunga i MKK och på så sätt skaffa sig för yrket nödvändiga kunskaper om metodik och repertoar. Flera av dem har också nått stora framgångar som internationella dirigenter och solister.

Ett körverk är ett resultat av en text som inspirerat tonsättaren till en musikalisk tolkning. Enligt Dan-Olof Stenlund, körens grundare och dirigent, ligger körens styrka i dess förmåga till inlevelse. För att kunna leva sig in i en tondikt måste man börja med det allra viktigaste; att ge sig hän åt texten och noga begrunda vad den vill förmedla. Dan-Olof Stenlund inspirerar sina sångare med att säga så här:

”Begrunda noga vad texten vill förmedla. Skapa en bild i ert inre. Stig sedan in i den bilden för att bli ett med den. Först då är ni mogna att möta musiken.”

Från starten 1975 har kören sjungit advents- och julsånger, där kyrkorna ofta varit överfulla och åhörarna köat timmar i förväg för att försäkra sig om sittplatser. MKK har under 40 år i obruten följd framfört J. S. Bachs Matteuspassion. Under många år har kören fått i uppdrag att sjunga tillsammans med Malmö Symfoniorkester.

Kören har också fungerat i debutkonserter där unga dirigenter gjort sina professionella debuter. Kören har genom åren gjort en lång rad uruppföranden av musik – Dels sådan som gjorts på uppdrag av olika institutioner, dels sådan som varit en följd av att verk tillägnats MKK och/eller dess dirigent Dan-Olof Stenlund.