UNDRENS TID €R INTE F…RBI

Bachs Matteuspassion - 40 Œr i rad med Malmš Kammarkšr och Dan-Olof Stenlund - en tradition vŠrd att kŠmpa fšr.

 

Det bšrjade 1978 - med en rubrik i Sydsvenskan (Carl-HŒkan LarsŽn):

Bachs Matteuspassion fšr fšrsta gŒngen i Malmš, minst sagt fšrvŒnande. Nu har ett framfšrande kommit till stŒnd pŒ initiativ av en enskild kšr och en dirigent som professor Dan-Olof Stenlund. Och han fortsŠtter - framfšrandet sker pŒ svenska - en markering av budskapet. Det fŒr sin sanna skŠrpa frŒn fšrsta kšrsatsens mŠrgfulla tyngd till slutsatsens fšrtršstansfulla sorg nŠra fyra timmar senare.

I KvŠllsposten skriver KA Thunander: Stenlunds initiativ borde innebŠra ett liknande traditionsbygge som han tidigare tog šver i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Villkoren fšr detta lŠgger dock ett stort ansvar pŒ Malmškyrkorna att tillvarata Stenlunds unika uttolkarfšrmŒga.

Det kanske man inte riktigt har gjort. Johanneskyrkans kyrkoherde och fšrsamling gav sitt stšd till framfšrandena dŠr under Œren 1978 Ð 1999. SŒ har ocksŒ Slottsstadens kyrkoherde och fšrsamling gjort, men ansvaret fšr finansieringen har alltid burits av kammarkšren - vilket inneburit vissa Œr med ekonomiska underskott trots stšd frŒn stiftelser och donatorer.

Och sŒ kommer naturligtvis frŒgan - varfšr skapa en tradition med 250-Œrig musik? Jo, kan man kort konstatera, inget passionsverk har hittills švertrŠffat Bachs.

 

De fšrsta Œrens recensioner Šr superlativa:

I Arbetet skriver Bengt Edlund: Stšrre Šn storleken Šr kŠnslornas rikedom och djup. Med fšrkrossande verkan klingar inledningskšren och slutkšren. Uppršrt skallar folkets rop. I koralerna talar bitter sorg, trosvisshet och fšrtršstan. Hur underbart och skiftande tolkas inte hŠndelserna i arior och berŠttande recitativ.

Hans Hellsten i Helsingborgs Dagblad: - Bachs musik Šr storslagen och har betydligt stšrre psykologisk skŠrpa i textutlŠggningen Šn mŒnga operorÉ..Det var fyra av mina bŠst tillbringade timmar det sista Œret.

I Arbetet skriver en djupt beršrd Olle Svenning/Ršde Orm: Bachs vŠldiga Matteuspassion mullrade, smekte, fyllde och nŠstan sprŠngde Johanneskyrkan pŒ lŒngfredagen. Jag hade aldrig kunnat dršmma om att denna kyrka, sŒ obehagligt fšrknippad med skoltidens knarriga morgonbšner, skulle kunna fšrvandlas till ett tempel fšr storslagna musikupplevelser. Bach hade den mest avancerade hjŠlp med tolkning och framfšrande som tŠnkas kan: Malmš Kammarkšr, enligt sakkunskapen en av vŠrldens frŠmsta ledd av den geniala Dan-Olof Stenlund. Jag missbrukar inte superlativen.

Och fortfarande 1990 - Bengt Edlund i Arbetet: Hans upplŠggning fšrenar stramhet med utomordentlig skŠrpa i uttrycket. Koralernas harmoniska under formas med genial musikalisk regi att fšrmedla textinnehŒllet, och de stora kšrsatserna Ð dramatiska utbrott eller sublima sammanfattningar Ð fŒr enorm kraft.

 

Naturligtvis diskuterar man - varfšr pŒ svenska? Liksom reformationen under reformationsŒret 2017 lyfts fram som en sedan 500 Œr pŒgŒende process skulle man kanske kunna betrakta det mŒngŒriga framfšrandet av Matteuspassionen pŒ svenska som en del i den processen. Dan-Olof Stenlund sŠger - det Šr ett musikdrama som skall fšrstŒs spontant av den som lyssnar. En annan kommentar - Fšr Dan-Olof Stenlund Šr lŒngfredagskvŠllen minst lika mycket gudstjŠnst som konsert. DŠrfšr framfšr han alltid verket pŒ svenska. Och sŒ hŠr sŠger Ingrid Tobiasson - altsolist sedan mŒnga Œr - Dan-Olof Stenlund Šr min musikaliska mentor och han lade grunden fšr hela mitt sŠtt att se pŒ musik. Det handlar bl.a. om hur nŠra fšrbundna musik och text Šr. I Matteuspassionen bŠr ju texten och musiken tillsammans fram budskapet och sŒ fungerar det i opera ocksŒ.

 

Och sŒ traditionen: SŒ hŠr yttrar sig DOS i en intervju med Alexander Agrell - Det har blivit en slags drog. Jag undrar om det egentligen finns nŒgot som gŒr upp emot det hŠr verket.  Det bara vŠxer och vŠxer och man hittar stŠndigt nya nyanser. Och nŠr slutkšren klingat ut lŠngtar jag bara efter att fŒ ta alltihop frŒn bšrjan igen.

 

r 1964 tilltrŠdde Dan-Olof Stenlund tjŠnsten som kyrkomusiker i Engelbrekts fšrsamling i Stockholm. Han var dŒ 27 Œr gammal och tog šver en mŒngŒrig tradition att framfšra Bachs Matteuspassion pŒ lŒngfredagen. Tio Œr senare tilltrŠdde han tjŠnsten som professor i kšrdirigering vid det Kongelige Musikkonservatorium i Kšpenhamn och bildade Œr 1975 Malmš Kammarkšr. Med denna ensemble utbyggd med nŒgra fler sŒngare genomfšrde han fšr fšrsta gŒngen Matteuspassionen i Malmš 1978 och sedan dess har det fortsatt. De fšrsta tjugoett Œren i St Johannes kyrka i Malmš och dŠrefter i St Andreas kyrka i Malmš samt Lunds domkyrka. NŒgra Œr har man ocksŒ genomfšrt verket i Helsingborg, Kristianstad och Kšpenhamn. I Œr blir det alltsŒ det fyrtionde Œret i fšljd och samma Œr fyller Dan-Olof 80 Œr. I šver 50 Œr har han sŒlunda framfšrt Matteuspassionen, som genom F Mendelssohns Œteruppfšrande gjorde verket kŠnt fšr nŠrmare 200 Œr sedan. Detta Šr en prestation som helt bygger pŒ DOS levande engagemang och personliga strŠvan samt hans fšrmŒga att knyta musiker och sŒngare till sig fšr att kunna framfšra verket utifrŒn sin musikaliska vilja till gestaltning av detta kyrkohistoriens antagligen stšrsta verk.